Vuosi: 2022

Katetuottolaskenta laboratoriossa

Katetuottolaskenta laboratoriossa Ollessani erikoistuvana kemistinä HUSLAB:issa, koulutukseen kuului katetuottolaskennan perehdytys. Siinä jäi mielestäni varsinainen katetuottolaskennan matematiikka ja logiikka suuremman kuvan alle. Miten laboratoriossa voidaan tehdä katetuottolaskentaa siten, että sitä voitaisiin käyttää esimerkiksi hinnoittelun tukena ja mitä minkäkin testin tulisi maksaa, että tutkimuksen kulut saadaan katettua? Vastaavasti tutkimusta tekevissä laboratorioissa tutkimusapurahaa…
Read More